Een groot misverstand bij diegene die net met Yoga begint is dat je er lenig voor moet zijn. Wel is het zo dat door het regelmatig beoefenen van yoga men leniger zal worden of blijven. Immers, Rust Roest. En door bewust te blijven bewegen blijven lichaam en geest soepel. Met Asanas worden de houdingen bedoeld die in de yoga gebruikt worden waarmee het lichaam haar soepelheid en lenigheid (weer) verkrijgt. Deze houdingen zijn zo opgebouwd dat ze alle een specifieke uitwerking op het lichaam hebben.

Zo versterken ze de spieren en organen, zorgen voor balans en emotionele stabiliteit, vergroten het vertrouwen in eigen kracht en verbeteren tevens de ademcapaciteit.

Er wordt gebruik gemaakt van strekking, draaiing, evenwicht, kracht, souplesse, stabiliteit, adembewustzijn, ontspanning en beheersing en de oefeningen kunnen zowel statisch als dynamisch uitgevoerd worden. Als na verloop van tijd het lichaam bekend is geworden met de oefeningen zal het gevoel ontstaan dat het lichaam er 'zelf om vraagt'.

In de Kashmir Yoga wordt de aandacht gedurende de houding op het totale lichaam gericht en de nadruk wordt gelegd op het 'voelen'.  De bewegingen worden veelal langzaam aangenomen. Hierin is geen doel of streven, maar een luisterende observerende houding. Door het 'wakker maken' van het energielichaam kunnen ook de zintuigen worden gedeconditioneerd. Bij regelmatige herhaling van bijv. negatieve prikkels reageert het lichaam na verloop van tijd automatisch. Omdat we ons hier meestal niet van bewust zijn kan deze reactie leiden tot blokkades in het lichaam. De zintuigen zijn als het ware afgestompt. Door het beoefenen van Kashmir Yoga worden we ons wel bewust van deze reacties. Hierdoor kunnen we de houdingen uitvoeren vanuit een positie waarin het geheugen geen rol meer speelt en zo de zintuigen weer deconditioneren waardoor aanwezige spanningen vervolgens kunnen oplossen.