Algemene omschrijving massage.

Ik geef massages vanuit zowel een holistische als ook vanuit een medische benadering. D.w.z. dat ik altijd kijk en luister naar het gehele lichaam van de client en hier de behandeling op aanpas. Op deze manier probeer ik ervoor te zorgen dat de verstoorde balans in het lichaam zich kan herstellen. Geen enkele massagebehandeling is hierdoor dan ook hetzelfde.  Alle vormen van massage stimuleren niet alleen de huid en verlichten spierstijfheid, maar reguleren eveneens het zenuwstelsel, bevorderen de spijsvertering en stimuleren de bloed- en lymfecirculatie. Hierdoor resulteert het regelmatig ondergaan van een massage uiteindelijk in een activatie van het natuurlijke herstellende vermogen van het lichaam.

Massages zijn geen vervangers voor de reguliere geneeskunde, maar juist een aanvulling. Raadpleeg dus ook uw dokter.

 

SHIATSU - K.Y. Technique is een, uit Japan afkomstige, manuele lichaamstherapie waarin oosterse genezingstechnieken gebruikt worden in combinatie met de westerse medische kennis.  Het omvat een drukpuntmassage die de doorbloeding van de spieren beïnvloed , het zenuwstelsel reguleert, het hormonale stelsel beïnvloed en energetisch het doorstromen van de meridianen (=energiebanen) activeert. Bij het toepassen van de K.Y. Technique wordt bovendien het lichaam weer in een anatomisch correcte positie gebracht.
Shiatsu heeft een holistische benadering. Niet alleen de toestand van het lichaam bepaalt of iemand gezond is, maar de hele mens en zijn relatie met de omgeving. Het lichaam kan alleen goed functioneren wanneer er energie doorheen stroomt. Als de energiestroom stagneert ontstaan er blokkades en/of haperingen en valt het systeem na verloop van tijd uit. De nadruk wordt gelegd op het belang van een goede (innerlijke) balans, ook wel homeostase genoemd. 

De SHIATSU massages wordt uitgevoerd volgens de Namikoshi methode en de Ken Yamamoto methode. Aangezien bij een shiatsu massage u volledig gekleed blijft wordt verzocht om soepele, niet te dikke kleding te dragen. De massage kan zowel op de behandeltafel uitgevoerd worden of op de traditionele wijze, op een dikke mat op de grond.

Nb: In Nederland wordt Shiatsu gezien als een alternatieve therapie. Zorg dat u met uw klachten dus niet alleen een shiatsutherapeut maar ook een reguliere arts bezoekt.

 

Klassieke massage;

Deze massage bestaat o.a. uit een ontspanningsmassage en massage de op een betere doorbloeding is gericht. Klassieke massage wordt ook gebruikt om uw lichaam en geest met elkaar in evenwicht te brengen zodat stress en spanning verdwijnen of voorkomen worden. Het stimuleert de doorbloeding van weefsels en verhardingen, knopen, verkrampingen, stijve spieren en afvalstof-ophopingen kunnen  middels enkele stevige massagetechnieken worden weggemasseerd.

– Wanneer je in redelijk tot goede conditie verkeert zijn binnen één à twee klassieke massages van 50 minuten stijfheid van spieren   verdwenen.
– Wanneer dit niet het geval is, dan is je conditie minder en zijn er oorzaken die het zelfherstellend vermogen belemmeren. De massage zal dan een klachtgericht karakter krijgen.
– Laat jezelf indien je een druk leven hebt preventief masseren. Afhankelijk van je dagelijkse inspanningen wat nodig is één keer in de maand tot eens keer in de vijf maanden.

 

Klankschaal massage;

Bij klankmassage vindt de massage plaats dmv een klankschaal, of eigenlijk door  haar trillingen. Bij een klankmassage worden klankschalen op het geklede lichaam geplaatst. Door zacht aanslaan worden de klankschalen in trilling gebracht. De zo ontstane klanktrillingen worden aan het lichaam doorgegeven. Deze klanktrilling ervaren de meeste mensen als aangenaam, weldadig en ontspannend. Het lichaam, dat voor zo'n 75% uit vloeistof bestaat, kan de klank heel gemakkelijk verder laten stromen.
Zo zetten zich de fysieke trillingen van de klankschalen zich voort over de huid, door het lichaamsweefsel, de lichaamsholten, de organen en de botten en vinden hun weg in het gehele lichaam.
Mensen die bijzonder ‘doorlatend’ of sensibel zijn, kunnen de trilling van een klankschaal die bij de voetzolen is aangeslagen, tot in de schedel waarnemen. Tezamen met de klanktrillingen zijn het de klanken zelf die het bereiken van een weldadige, regenererende ontspanning snel mogelijk maken.
Absoluut de moeite waard om een keertje te ondergaan.

Deze massage wordt gegeven door Margreet Sleeboom volgens de Peter Hess methode.

 

Gezichtsmassage;

Is gericht op ontspanning. De techniek ontleend is aan de manuele lymfedrainage. Deze massage duurt een half uur en hierin wordt alleen het gezicht behandeld.

Voor iedereen die zich wil ontspannen omdat;

- zij vermoeidheid- en stressklachten hebben
- voor hoofdpijn en migraine klachten.
- voor het verbeteren van de conditie van de gezichtshuid. De spanning in de gezichts-spieren verminderd.

Voor een optimaal effect van verjonging kan voorafgaand een uitgebreide nek-massage gedaan worden opdat deze spanningsvrij gemaakt wordt waardoor de afvalstoffen van het hoofd zo beter afgevoerd kunnen worden. Eventueel is een gezichtsmassage ook te combineren met een buik- hand- en/of voetmassage tot een behandeling van een uur.

 

Voetmassage;

Een voetmassage kan ontspannend werken doordat de bloedcirculatie in de voeten (weer) op gang gebracht wordt. Vanuit de natuurgeneeskunde wordt de voet tevens gezien als een land kaart waarvan bepaalde punten op de voetzool naar een specifiek orgaan wijzen. Het masseren van deze punten kan ervoor zorgen dat het lichaam geactiveerd wordt om zichzelf weer te herstellen. Vanuit de shiatsu wordt er gemasseerd om een betere doorstroming van de energie in het lichaam te verkrijgen waardoor lichaam en geest weer meer in balans komen.

Een voetmassage kan dus zowel ontspannend, genezend, energetisch als ook preventief op uw gezondheid werken

 

Hand- voet- en buikmassage;

Massages aan handen en/of voeten worden vaak ondergewaardeerd terwijl dit juist heel ontspannend kan zijn. Ga maar na hoeveel wij met onze handen en voeten doen. Het zorgt voor een betere doorbloeding en houdt de spieren soepel. Zeker wanneer men weinig tijd heeft of gestressed is kan dit heel prettig zijn. De primaire behoefte van ieder mens tot aanraking zorgt hier op een eenvoudige maar niet minder doeltreffende manier voor ontspanning.

Bij een buikmassage wordt er op een directe maar respectvolle manier de buik gemasseerd. De gedachte erachter is dat onze organen niet alleen het eten verteren maar ook onze emoties. Wanneer onze emoties niet goed verteerd (verwerkt) worden gaan ze zich vastzetten in onze organen wat tot diverse klachten kan leiden. Blokkades en knopen kunnen zich uiten in lichamelijke, emotionele en mentale problemen. Onverwerkte emoties kunnen de organen extra belasten opdat deze hun werking niet meer goed kunnen uitvoeren. Een buikmassage kan daarom zowel ontspannend als therapeutisch van aard zijn.